Skupina na Facebooku

Jak na bakalářku?
Srozumitelně a jednoduše.

Měj rozum a neztrať svou duši!

Chci vědět víc

Váš průvodce závěrečnou prací

Your consent is required to display this content from youtube - Privacy Settings

Co všechno se dozvíš a naučíš

Závěrečná práce nemusí být pouze nutné zlo. Ukážeme Ti, jak k ní přistupovat sROZUMitelně a jednoDUŠE tak, abys neupsal duši a zachoval rozum. Závěrečná práce totiž není jen o získání titulu. Jde v ní o mnohem, mnohem více!

Přidat se ke skupině
Přidat se ke skupině

Příprava

Jak najít optimální téma, které se bude psát samo? Není to jen o výběru, ale o dalších aspektech, které je dobré zvážit. Jak? A které? Přečti si více! 

Zpracování

Rešerše, výzkum, průzkum, rozhovory… je tolik možností, tolik informací, tolik informačních zdrojů. Určitě je vhodné stanovit si harmonogram, postup a přípravu všech kanálů, které budeš ve své práci procházet. Pokud fázi 2 nepodceníš, další fáze bude už jen odpolední kávička. 

Sepsání

Gramatický, formální a odborný styl není vše, na co si dávat při psaní pozor. Co dalšího je při sepisování důležité si přečti tady. 

Zhodnocení

Konečně. Poslední fáze, která by, pokud budeš postupovat s námi, podle našeho návodu, měla opravdu přinášet ovoce. Dej nám vědět, jak jsi na tom a jakých úspěchů si dosáhl, jsme zvědaví! 😉 


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

21 výhod

Podívej se jak na bakalářku prostřednictvím 21 výhod.

1. Proč se tomu věnovat?

Nechce se ti jenom kvůli škole? Naprosto chápu. Udělej ji s námi proto:

 

 • Pro sebe. Věnuj se tomu, co Tě zajímá a baví.
 • Pro svou zamýšlenou profesi. Udělej si ze závěrečné práce pro tebe přínosný odborný rekvalifikační kurz.
 • Pro něco, co je v reálné praxi fakt potřeba. Udělej ji v rámci brigády, nech si za ní zaplatit.

Nevidíš pro bakalářku žádný důvod? Neznáš nikoho, komu by v životě opravdu pomohla? Sleduj náš kurz! Najdeš motivaci.

2. Jak se tomu věnovat?

Nechce se ti jenom tzv. „formálně správně“? Rozumím. Přistup k ní proto spolu s námi:

 

 • Krok za krokem, ve správném pořadí.
 • Jako ke skládačce. Doplňuj postupně dílčí části do stále větších celků.
 • Jako k objevitelské výpravě. Svou prací něco důležitého zjistíš.

Nesedí ti způsob, jakým bys měl postupovat? Nevíš si rady? Seznam se s naším přístupem! Objevíš řadu nových cest, které tě dovedou do cíle.

3. Čemu se věnovat?

Nechce se ti jenom psát? Souhlasím. Věnuj se tedy s námi především:

 

 • Přípravě. Samotným základům závěrečné práce. Ty jsou nejdůležitější.
 • Zpracování. Tedy vlastní věcné a obsahové realizaci.
 • Zhodnocení. Tedy faktickému využití tvého úsilí.

Neorientuješ se v tom, z čeho všeho se bakalářka skládá? Nemáš představu jak se do toho pustit? Podívej se na naše hlavní schéma! Porozumíš souvislostem.

4. S čím se tomu věnovat?

Nechce se ti pracovat jenom se školními instrukcemi? To je jasné. Věnuj proto spolu s námi svou pozornost:

 

 • Vyzkoušeným a efektivním nástrojům.
 • Doporučeným příručkám.
 • Osvědčeným službám profesionálů.

Nechceš se spoléhat jen na své obvyklé studijní prostředky a zvyklosti? Nepřeješ si být závislý jenom na směrnici rektora a bakalářském semináři? Informuj se o dalších možnostech! Získáš vše, co bys mohl potřebovat.

5. Kde se tomu věnovat?

Nechce se ti se svou prací uzavírat doma? Není třeba. Věnuj se jí s námi:

 

 • Právě tady v tomto virtuálním prostoru.
 • Nejen ve škole, ale hlavně na praxi, stáži či brigádě. Prostě ve skutečné realitě.
 • Na konzultačních workshopech, soustředěních a kempech, které pro tebe chystáme.

Schází ti vhodné prostředí? Nemůžeš se soustředit, nejsi produktivní? Vyzkoušej pro svou práci jiná místa! Vrátí se ti chuť pokračovat.

6. S kým se tomu věnovat?

Nechce se ti být na to všechno sám? Nemusíš. Věnuj se každé jednotlivé činnosti spolu s:

 

 • Tobě podobnými studenty v naší pracovní skupině na Facebooku.
 • Celým týmem svých spolupracovníků a podporovatelů, který tady společně dáme dohromady
 • Úspěšnými studenty – absolventy, kteří touto cestou prošli před tebou.

Přijde ti, že to nelze zvládnout? Nevěříš si? Nech si pomoci! Naučíš se fungovat v týmu.

7. Kdy se tomu věnovat?

Nechce se ti dělat svou práci na poslední chvíli a jen tehdy, když ti na to náhodou zbyde čas? Jde to i jinak. Věnuj se jí proto spolu s námi:

 

 • Plánovaně, díky tomu v termínech a včas.
 • Vlastním tempem.
 • Každý den chvíli. Průběžně, soustavně a pravidelně.

Nestíháš? Time management není tvá silná stránka? Zůstaň s námi v kontaktu! Nenecháme tě prokrastinovat.

Články

Zdeněk Plíva, Jindra Drábková, Jan Koprnický a Leoš Petržílka: „Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací“

Absolvent zlínské univerzity získal prestižní cenu za diplomovou práci o Karlovském gastrofestivalu

Ludmila Tichá, Zdeňka Civínová, Michaela Morysková, Ilona Trtíková, Lenka Němečková: „Jak psát vysokoškolské závěrečné práce“

Zobrazit všechny články

Publikace

Přečíst zdarma
Přečíst zdarma
Přečíst zdarma
Přečíst zdarma
Přečíst zdarma

O mně

Najdete mě také na LinkedIn a na portálu Na volné noze.

Průvodce zpracováním závěrečných prací

Ing. František Francírek, Ph.D.

Pochopil jsem, že skutečným bohatstvím země není úroveň HDP, ale míra naplnění osobního potenciálu každého z nás. I proto se mou oblastí zájmu staly podpora a rozvoj studentů — ať už při studiu, v rámci zpracování závěrečné práce, zajištění efektivní odborné praxe nebo v jejich nasměrování do profesního života.

Podpoře studentů se věnuji přes 15 let. V rámci bakalářského semináře na VŠE jsem si uvědomil, že studenti jsou příliš orientovaní na formální dosažení vysokoškolského diplomu a uniká jim tak mnohdy samotný smysl a příležitost vzdělávání, stejně jako klíčový význam rozvoje jejich vlastního potenciálu.

Jak to vidí moji studenti

František v roli vedoucího práce byl nejen mým odborným konzultantem a rádcem, ale i posluchačem. Z počátku kladl důraz na vhodný výběr tématu, hlídal rozvržení struktury práce, dbal na přínos práce v širším kontextu celé společnosti, jak samotnému autorovi a na akademické půdě, tak v soukromé či veřejné sféře, doporučoval vhodné zdroje, navrhoval vlastní nápady ke zvolenému tématu, nechával prostor pro vlastní seberealizaci a motivoval celým svým přístupem, že tato práce není jen „školní povinností“. Tento způsob jeho vedení práce mi poskytl již zmíněný prostor pro seberealizaci, vyjádření vlastních názorů a osvojení si nových znalostí, dovedností a zkušeností. Využila jsem závěrečnou práci především v mé profesi a sdílela výsledky výzkumu s mými kolegy.

Ing. Jiřina Dbalá
Účetní v Locke & Hobbes a.s.

Pan doktor Francírek v roli vedoucího dával důraz primárně na to, aby závěrečná práce nepředstavovala pouze splnění školní povinnosti, ale byla přínosná i pro mé budoucí karierní zaměření. Při zpracování mě nevedl „za ručičku“, ale snažil se mě motivovat a vést takovým způsobem, který by mi nejvíce pomohl v mém osobním i profesním rozvoji. Samotný výsledek práce pro něj nebyl natolik důležitý, jako to, co jsem si z naší spolupráce a práce na bakalářské práci odnesl. Tento způsob jeho vedení mi pomohl v mnoha ohledech. Naučil jsem se komplexně přemýšlet nad určitou problematikou (a to z několika pohledů), převzít iniciativu a pracovat samostatně. Závěrečná práce mi umožnila propojit praxi se vzděláním. Kromě splnění jedné ze zákonných podmínek úspěšného ukončení bakalářského studia mi bakalářská práce pomohla také v mé kariérní cestě.

Bc. Alexandr Tóth
Student magisterského programu Zdanění a daňová politika (VŠE)

František v roli vedoucího práce dával důraz hlavně na využitelnost práce v praxi. Dbal na to, abych se pro téma diplomové práce nadchla, a aby psaní nebyla jen školská povinnost, ale něco, co mě baví a po čem chci pátrat například i ve volném čase. Výběr tématu považoval za jednu z nejdůležitějších částí. Po tématu jsme dlouho „pátrali“ a pozměňovali ho. Aspekt praktičnosti se snažil přesadit do všech mých rozhodnutí, nápadů a textů. Také proto se mě snažil motivovat k oslovení odborníků z oboru, aby práce obsahovala i praktické zkušenosti a přinesla pro obor něco využitelného. Umožnil nám práci odprezentovat vícekrát před obhajobou, což bylo hodně ku prospěchu, protože jsme obdrželi cennou zpětnou vazbu. Tento způsob vedení práce mě donutil hledat něco nového, nenapsaného. A také mě donutil přemýšlet nad budoucí kariérou a pomohl mi zjistit, co od ukončení studia očekávat. Úryvky z mé práce byly uveřejněny v e-bulletinu KDPČR.

Ing. Veronika Koňaková
Daňový poradce a účetní

Ráda bych alespoň takto poděkovala Františkovi za cestu, kterou se mnou prošel až na samý konec mého studia na NEWTON University. Díky jeho provázení v rámci předmětu „24 kroků k úspěšné závěrečné práci“ jsem svoji diplomku zvládla hravě sepsat, odevzdat, obhájit a uspět. Jeho rady byly cenné, dobře mířené a nebrala jsem je nikdy na lehkou váhu, což dokládá úspěšná diplomová práce. Ještě jednou tedy moc děkuji.

Mgr. Helena Kloudová, DiS.
Ředitelka mateřské školy

Již od našeho prvního společného hovoru kladl František důraz na to, abych si udělala jasno, jaký přínos má bakalářská práce bude mít a komu bude směřována. Z počátku to nebylo vůbec jednoduché. Jako každý student, který napsal už několik seminárních prací, jsem před sebou měla obrovskou výzvu – určit si hlavní cíl mé práce a zahrnout do ní i znalosti, které jsem získala během let při studovaní oboru zdanění a daňová politika, a napsat tak něco, co bude mít zhruba 35 stran. František dával důraz na originalitu a také na to, aby napsaná práce mohla neziskovým organizacím posloužit i jako příručka, pokud by se znovu dostaly do nevšedních podmínek. Dále hlídal, aby byl dodržen harmonogram psaní práce, splněny dílčí cíle práce a především hlavní cíl. Tento způsob jeho vedení mi velmi pomáhal. Na jednu stranu mi František pomohl, když jsem si nevěděla rady, na druhou stranu mi nechával volnou ruku, abych ve své práci mohla ukázat, co ve mně je. Dbal, aby práce byla vytvořena především mnou a on sám do ní moc nezasahoval. Má závěrečná práce byla hodnocena velmi kladně, známkou výborně, a její napsání mi pomohlo získat bakalářský titul a dále pokračovat v mém studiu.

Bc. Nikola Bendíková
Studentka magisterského programu Zdanění a daňová politika (VŠE)

František byl vedoucím mé diplomové práce. Hned od začátku naší spolupráce, dával František důraz na to, aby moje práce a čas, který přípravě diplomové práce budu věnovat nevyústil v pouhému naplnění nezbytného předpokladu pro dokončení mého studia, ale poskytla mi prostor pro zdokonalení a rozvoj mých znalostí v oblasti, která byla v rámci výuky řešena pouze okrajově. Zároveň mi díky volbě tématu pomohl věnovat se aktuálnímu velmi specifickému tématu v oblasti daňového poradenství, kterou se zabývalo v České republice pouze omezené množství odborníků. V průběhu samotného zpracování mi František významnou měrou mi asistoval s uspořádání myšlenek a struktury diplomové práce a tím pádem hlídal, abych se při jejím následném psaní nevydal nesprávným směrem a nevěnoval energii a čas zbytečně. Dbal zároveň, aby jak samotný obsah diplomové práce, tak hlavní myšlenky v ní prezentované, vzešli ode mne a spíše mé úvahy a záměry korigoval formou následné diskuze. V neposlední řadě mi doporučoval, kde načerpat potřebné informace a znalosti.

Díky Františkovu přístupu jsem diplomovou práci nezpracovával pouze proto, abych mohl dokončit studium, ale abych vynaložený čas i úsilí mohl dále využít. Díky tomu, jsem ve zpracování diplomové práce viděl i „vyšší“ smysl, což mne více motivovalo k její tvorbě. Naučil jsem se více věnovat čas studiu podkladů a informací a následnému rozmyšlení struktury, obsahu a záměru tvořeného textu, před jeho samotným psaním. Naše diskuze nad hlavními myšlenkami a obsahem diplomové práce mne nutili formovat své myšlenky a naučit se prezentovat a obhajovat své záměry, či je dále rozvíjet a dotvářet dle získané zpětné vazby.

Díky diplomové práci, jsem načerpal znalosti v rámci specifické oblasti korporátních daní, které jsem následně využít v počátcích mé pracovní kariéry. Umožnila mi seznámit se blíže s problematikou převodních cen v kontextu konkrétního problému. Vyzkoušet si, zda se oblasti převodních cen chci věnovat a je pro mne zajímavá.

Ing. Ivo Žilka
Manažer v Mazars s.r.o., daňové poradenství

František, vedoucí bakalářské práce, mi ještě před psaním BP nabídl práci v této oblasti, abych měla přístup k informacím přímo z praxe. Kladl důraz právě na praktické zkušenosti z mé práce pro neziskový sektor. Doporučil mi postupovat podle jeho příručky „Bakalářská práce“. Dbal na to, abych měla jasný cíl a postup, jak k němu dojít. Přípravě jsme věnovali mnoho času. Vše se mnou konzultoval a pomáhal mi ujasnit si myšlenky. Motivoval mě, aby mi psaní bakalářské práce dávalo smysl a naučilo mě něco nového.

Tento způsob jeho vedení práce mi pomohl hlavně v tom, že jsem psala bakalářskou práci, které jsem rozuměla z praxe. Nešlo jen o splnění povinnosti, ale o tvoření něčeho, co by mohlo reálně někomu pomoci, inspirovat. Celý proces psaní bakalářské práce mi díky Františkovi připadal zajímavý a měl pro mě význam. Podle mého názoru přesně toto by psaní bakalářské práce mělo splňovat. Psaní práce pro mě bylo radostí a díky důkladné přípravě, na kterou František dbal, bylo sepsání bakalářské práce relativně snadné a celkem rychlé, jelikož jsem jasně věděla, o čem chci psát.

Tato závěrečná práce sloužila i jako inspirace pro nově vzniklou neziskovou organizaci Asociace mužů sobě z.s.

Bc. Veronika Nováková
Laborantka, instruktorka jógy a studentka shiatsu

František jako vedoucí mé diplomové práce kladl velký důraz na zvolení vhodného tématu práce, motivoval mě ke zpracování tématu, které mě zajímalo. Hlubší prostudování dané problematiky mi pomohlo v uplatnění na trhu práce; nadšení pro téma a orientace v dané problematice mě odlišilo od ostatních absolventů, a dostala jsem možnost se danou problematikou zabývat i v rámci mých pracovních povinností, jelikož moji kolegové měli o problematice jen základní povědomí.

S Františkem jsme se důkladně soustředili na tzv. přípravu práce, tedy na ujasnění tématu a předmětu práce, určení cílů práce a zpracování její struktury. Samotné „psaní“ již probíhalo rychle, efektivně a bez větších zásahů Františka, právě díky dobré a důkladné přípravě. Tento postup zpracování mé práce vedl k tomu, že zamezil i tomu, abych se během samotného psaní práce dostala do „slepé uličky“, nebo abych na konci zjistila, že se mi nepodařilo dosáhnout stanovených cílů či že celá práce nedává smysl. Významné pomoci se mi od Františka dostalo také při dotazníkovém šetření, ať už při formulaci otázek dotazníku tak, aby odpovědi byly „zpracovatelné“, tak i při distribuci dotazníků respondentům z praxe. Také obhajoba mé práce nebyla stresujícím okamžikem, můj zápal pro zpracovávané téma mi umožnil zaujmout posluchače a své výsledky prezentovat s jistotou a klidem, přestože nerada vystupuji před lidmi.

Zpracování závěrečné práce pod vedením Františka nebylo tím nejjednodušším způsobem, jak splnit tuto školní povinnost, ale ta práce „navíc“ ve výsledku spoustu práce ušetřila. Šlo o čas využitý mnohem lépe a tato zkušenost mi přinesla mnoho pozitiv i do budoucna.

Ing. Klára Švecová
3 roky v Mazars s. r. o. v daňovém oddělení, v současnosti na mateřské dovolené

Pan inženýr Francírek kladl v rámci vedení mé diplomové práce největší důraz na výběr tématu a to zejména z pohledu využití práce v praxi. Dále dával opravdu velký důraz na mé osobní zaujetí v tématu práce a současně také v naplnění cíle práce. V návaznosti na zvolené téma mi pan inženýr Francírek doporučil externí konzultanty s praxí v oboru a následně mi umožnil s nimi svou práci a zejména její cíl prokonzultovat.

Díky možnosti konzultovat téma práce s externími konzultanty ještě před samotným začátkem tvorby mi bylo umožněno propojit praktickou využitelnost práce a jejího cíle s mým osobním zaujetí v naplnění daného cíle. Z mého pohledu jsou tato dvě kritéria úzce spojena a jejich propojení bylo klíčové nejen pro finální podobu diplomové práce, ale i pro celý proces tvorby. Výstupy závěrečné práce jsem měla možnost prezentovat v rámci konference VOX Transferové ceny v podnikové praxi 2013 a díky tomu jsem získala další zpětnou vazbu na závěry práce a to s důrazem na jejich využitelnost v praxi.

Má závěrečná práce a zejména celý proces její tvorby a možnost nahlédnout do praxe transferových cen z pohledu externích konzultantů mě utvrdila v rozhodnutí propojit svůj profesní život s touto tématikou. Ve své profesi jsem využila nejen znalosti a souvislosti dané problematiky, ale také praktickou znalost databázového programu využitého v rámci mé diplomové práce.

Ing. Eliška Synková
Referent, Specializovaný finanční úřad, mezinárodní zdaňování

Ing. František Francírek, Ph.D. v roli vedoucího dával důraz na nepodcenění přípravné fáze psaní bakalářské práce. Díky nezanedbání této fáze dojde student ke zdárnému konci. Upozorňoval, že mám přistupovat k bakalářské práci ne jako jen k další školní povinnosti, ale jako k práci, která přinese užitečné poznatky i pro okolí. Navigoval mě v průběhu psaní práce a zároveň mi nechával dostatek prostoru, abych práci sepsala dle svých dovedností, znalostí a uvážení. Tento přístup k vedení práce mi umožnil sepsat práci, která přinesla přidanou hodnotu i pro okolí.

Nespornou výhodou Františkova mentorování, namísto standardního vedení je, že tvůrce práce nestráví několik měsíců svého času nad pouhým plněním školní povinnosti, ale nad posouváním svých vědomostí a dovedností v tématu, které skutečně dává smysl buď z osobního, či profesního, nebo celospolečenského pohledu. Domnívám se, že využije-li tvůrce potenciálu Františkova mentorování, je schopen v nezanedbatelné míře zvýšit svoji odbornou úroveň, případně reálně nastartovat svoji profesní dráhu.

Má práce posloužila k doplnění chybějících dat o dodržování požadavků nové legislativy na transparentnost hospodaření nadací z řad příjemců příspěvků z Nadačního investičního fondu. Výsledky práce mohou posloužit jednak dárcům, kteří se rozhodují, které nadaci poskytnou nadační dar. Dále jako upozornění pro finanční úřady, které vykonávají dohled nad nadacemi, o nedodržování zákonných požadavků.

Bc. Štěpánka Urbánková
Student navazujícího magisterského oboru: Účetnictví a finanční řízení podniku VŠE

Spíše než o „vedení“ se ve Františkově pojetí jedná o mentorování či odborné doprovázení. František hraje zásadní roli při vědomém nalezení smysluplného tématu, které bude v souladu s osobními/profesními zájmy tvůrce práce a bude mít užitný potenciál nejen pro tvůrce práce, ale pro (odbornou) veřejnost. Při samotné tvorbě práce František dohlíží zejména na soulad práce s původním zadáním a taktéž na správné a logické strukturování celého díla. Významnou otázkou je pro Františka taktéž provázání práce s praxí.

V okamžiku tvorby diplomové práce jsem již byl aktivní jako daňový poradce několika developerských společností. Zvolené téma tedy mělo za cíl prohloubit a lépe uspořádat moje znalosti v dané oblasti, což se, myslím, podařilo výborně. Do své diplomky chodím pro moudra i téměř pět let poté.

Jestli si dobře pamatuji, tak jsem sice Františkovi neposkytl tolik prostoru pro diskusi nad tématem samotným, neb jsem je měl zkrátka již vybrané – společně jsme téma spíše více ukotvili. Byl to ale myslím on, kdo mi poradil, ať se zkontaktuji s řediteli oněch společností a požádám je o schůzku a konzultaci k mé práci. Toto byl nesmírně cenný vstup, k jehož získání bych z vlastní iniciativy zřejmě nepřikročil a domnívám se, že by mi ji neporadil ani jiný „vedoucí“.

Ing. Jan Kašpar
Daňový poradce v Locke&Hobbes a.s., specializace na zdanění nemovitých věcí

František je zcela zodpovědný za představení problematiky transferových cen, která se následně stala mým hlavním pracovním zaměřením. Jeho přidaná hodnota byla v (musím říci) trpělivém vysvětlení principů problematiky a zejména pak směrování práce ke konkrétnímu cíli. Z hlediska motivace k sestavení práce se nejednalo primárně o hlídání termínů, ale o dozor nad metodickým postupem. Bakalářská práce a vůbec spolupráce s Františkem mě vedla k seznámení jak s dosud ne příliš prozkoumanou problematikou, tak k seznámení s osobami, které tvořily špičku dané profese v ČR.

Daný způsob od zaměření, následně práce nad strukturou a obsahem vedl k v podstatě bezproblémovému dokončení práce s tím, že naučil koncepční práci s psaným textem, strukturovanému uvažování nad problematikou a zejména detailní vnímání její podstaty. Toto vše pak vytvořilo zdravý základ pro prohlubování znalostí v profesním životě.

Závěrečná bakalářská a následně diplomová práce mě směrovaly jednak k případné další akademické činnosti, především však vedly automaticky ke zkoumání podstaty problému a nasměrovaly k strukturovanému smýšlení nad problematikou i v další kariéře, kdy jsem se danému směru věnoval i po dokončení studia. Práce samotné byly využity jako základ článků na dané téma při doktorandském studiu a sloužily i jako vstup pro praktickou aplikaci v poradenském businessu.

Jiří Jakoubek
Partner skupiny Grant Thornton Czech Republic, vedoucí oddělení převodních cen a soudní znalec

František Francírek v roli vedoucího kladl důraz zejména na smysluplnost investovaného času studenta do procesu tvorby práce než na obsah jako takový. Byl náročný při výběru konkrétního tématu a cílů práce a nápomocný při sestavování struktury. Nedbal na kvantitu, ale na kvalitu. Jeho přístup je v porovnání s jinými vedoucími zcela odlišný. Jestli ho student neocení rovnou, tak s odstupem času zcela s jistotou. Způsob jeho vedení sice zapříčinil prodloužení mého studia, ale také významně posunul kvalitu mé diplomové práce a byl mi inspirací v oblasti vedení projektů i lidí.

Ing. Filip Hurda
CEO, Kogi CON s.r.o.

František v roli vedoucího mé práce dbal velmi na to, abych v rámci procesu tvorby bakalářské práce získávala kompetence, které mi budou užitečné i v dalším studiu, profesi, životě. Zdůrazňoval důležitost jím navrhnutého načasování dílčích částí tvorby práce a podporoval mě v hledání vlastních odpovědí a cest k dosažení vytyčených cílů. Tento způsob jeho vedení mé práce byl velice přínosný, jelikož podporoval vlastní tvůrčí a nezávislé myšlení a zvyšoval mé kompetence každou jednotlivou konzultací. Má závěrečná práce mi přinesla posun ve studijním i profesním životě a výstupy práce byly i prakticky využity již v době završování studia. 

Bc. Tereza Venkrbcová
Vedoucí exekutivních asistentek, poradenská společnost

Když napíšete, odpovím

Využijte formulář níže pro Vaše dotazy.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Skupina na Facebooku